Rímskokatolícka farnosť sv
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela
Nemšová

 

Vitajte na stránke
Rímskokatolíckej  farnosti
sv. Michala archanjela
Nemšová

Diecéza: Nitra
Dekanát: Nemšová

Mgr. Ján Smolka, farár farnosti: 0905 383 088
Mgr. Dominik Ondriaš, kaplán farnosti: 0949 214 829

Web: www.nemsova.fara.sk

 

Slávnosť Panny Márie Fatimskej -
Trenčianska Závada - október 2017

 

Slávnosť 775. výročia mesta Nemšová - 2017

 

Slávnosť Panny Márie Fatimskej -
Trenčianska Závada - august 2017

 

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda -
Nitra 2017

 

Slávnosť sv. Antona - Ľuborča 2017

 

Slávnosť sv. Huberta - Antonstál 2017

 

Prvé sv. prijímanie - Nemšová 2017

 

Púť Závada - máj 2017

 

Vysluhovanie sviatosti birmovania Nemšová 2017

 

 

6 dôvodov že Boh existuje